دانا

مدیریت - دانش - مهارت - تجر به

به نام خداوند یزدان

در این تحقیق ما می خواهیم چندی در مورد آب و ساختار آب و مواد تشکیل دهنده ی آب و … صحبت کنیم. ما در سیاره ای زندگی می کنیم که بیشتر سطح آن را اقیانوسها و دریاها پوشانده است. و وجود مقادیر بسیار زیاد آب در کره زمین سبب شده است که سیاره ی ما در منظومه خورشیدی تنها سیاره ی مناسب برای زندگی کردن باشد. یعنی زندگی کردن در کره زمین را برای ما ممکن کرده است و این آب موجود در کره زمین برای ادامه زندگی انسان ها بسیار مؤثر است.

ویژگی هایی که آب را به یک مایع زندگی بخش تبدیل کرده است. می تواند آن را به یک ماده ی کشنده، نیز مبدل سازد. زیرا ممکن است در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی بسیاری از مواد شیمیایی در آب حل شود یا به کمک آب از جایی به جای دیگر انتقال یابد. و سرانجام به دریاها و اقیانوسها وارد شوند و خارج کردن این مواد شیمیایی بسیار سخت است. پس بهتر است این آب پاک و گوارا را به این راحتی ها از دست ندهیم. زیرا می توانیم برای چند هفته بدون غذا بمانیم. اما بدون آب چند روز بیشتر نمی توانیم بر زندگی مان ادامه دهیم.

انسان روزها صدها لیتر آب در خانه خود به صورتهای مختلف مصرف می کنند. که بیشتر این آبها برای شستشو و نظافت و مقدار نسبتاً کمی از آن برای آشامیدن به کار می رود در کشاورزی و صنعت نیز مقادیر زیادی آب به ویژه برای تهیه و تولید مواد غذایی دارویی و پوشاک به کار می رود. و آب تنها ماده ای است که به سه حالت جامد (یخ) مایع (آب) و گاز (بخارآب) در طبیعت یافت می شود. و  کر زمین یا نزدیک به 75 درصد از سطح زمین را آب پوشاندن است و بخش عمده ای از این آبها به صورت آب شور در اقیانوسها و دریاها است و این آب شور را نمی توان برای نوشیدن و یا در بسیاری از فرآیند صنعتی استفاده کرد. و بخش مهم دیگری را یخ های قطبی و یخهای یخچالهای طبیعی تشکیل می دهند. این اگرچه دو منبع مهمی برای تولید آب شیرین به شمار می آید. اما سرعت ذوب شدن آنها بسیار آهسته تر از آن است. که برای تأمین نیازهای انسانی صنعتی و کشاورزی قابل بهره برداری باشند. بنابراین انسان و دیگر موجودات زنده غیر دریایی برای دستیابی به آب موردنیاز خود باید بر سر درصد ناچیزی (حداکثر 5/0 درصد) با یکدیگر به رقابت بپردازند.

و این منابع ناچیز نیز به طور یکنواخت در سراسر جهان پراکنده شده اند عوامل طبیعی گوناگونی مانند موقعیت جغرافیایی ـ شرایط آب و هوایی ـ و میزان بارش بر این پراکندگی بسیار مؤثر است. و این همه آبهای موجود در طبیعت به نسبت تقریباً ثابتی در میان دریاها، رودخانه های دریاچه ها، سفرهای زیرزمینی، یخچالهای طبیعی و دیگر منابع توزیع می شود و این توزیع متناسب با به چرخش درآمدن آب در این منابع انجام می شود چرخه آب نامی است که به این فرآیند داده اند.

و در مرحله از این فرآیند آب دچار تغییراتی می شود که انرژی خورشید به دریاها و اقیانوسها می تابد و آب موجود در اقیانوسها تبدیل به بخار و بخار تبدیل به توده ی ابر و ابر تبدیل به باران به اقیانوسها می ریزد. و این نوع فرآیند تکرار می شود (چرخه ی آب) صورت می گیرد. و آبی که به صورت ریزش باران به پایین می آید به صورت آب شـــور است. و ما دو نوع آب به طور طبیـــعی مصرف می کنیم. مصرف آشکار و مصرف نهان ما روزانه بسیار مصرف نهان می کنیم. هر بار که یک تکه نان یا یک تخم مرغ آب پز می خوریم. در مقدار زیادی از مصرف نهان آب سهیم می شویم. زیرا پیش از اینکه آب فراوانی برای تولید گندم و تهیه ی نان یا پرورش مرغ مصرف شده است. که به هنگام خوردن آنها به نظر ما نمی آید.

 

ساختــار آب:

آب ترکیبی مولکولی یا حالت 7 شکل و قطبی می باشد.

آب ترکیبی ملکولی یعنی از مولکولهای هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است. و اتم به دو صورت ترکیب می شود. 1ـ با دادن یا گرفتن الکترون  2ـ یا به اشتراک گذاشتن الکترون ترکیب می شوند ...

مقادیر زیاد در آب موجود در سطح زمین مانند یک ترموستات یا دما پای غول آسا عمل می کند.

آب دارای چند ویژگی خواص است:

1ـ انجماد غیر عادی دارد.                             2ـ بالا بودن ظرفیت گرمایی ویژه آب است.

3ـ بالا بودن کشش سطحی آب                     4ـ بالا بودن گرمای تبخیر

 

مواد تشکیل دهنده ی آب

اکسیژن یک عنصر است زیرا در ملکولهای آن تنها اتم های اکسیژن مشاهده می شود. هیدروژن هم که ملکولهای آن که تنها از اتمهای هیدروژن ساخته شده است و یک عنصر به شمار می آید. همچنین می دانید آب جزء عنصرها دسته بندی نمی شود زیرا ملکولهای آن از دو نوع اتم هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است. آب را جزء مخلوط دسته بندی نمی کند. زیرا ویژگی آن با ویژگی های اکسیژن و هیدروژن متفاوت است.

آب یک ترکیب است درنتیجه دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن به هم متصل می شوند و واحد تازه ای بوجود می آورند. که به آن یک ملکول آب می گویند. که به صورت ملکولی 7 شکل و قطبی است. و شیمی دان ها برای نمایش اتمها عنصــرها و ترکیب ها از یک زبـــان جهانی استفاده می کنند. این زبان را نماد شیمیایی می گویند و مواد شرکت کننده در این جا اکسیژن و هیدروژن را که واکنش دهنده می گویند. و ما می توانیم به صورت بر اکسیژن آب اضافه کنیم. تلاطم و تحرک آب، سرد کردن آب، عمل فتوسنتز توسط فیتولانگتون ها و بزرگترین ویژگی آب حلالیت آب است. که مواد را در خود حل می کند و حلالیت میان آب و ماده ایجاد می شود. و ما دو نوع حلالیت داریم حلالیت مفید مثل حل شدن مواد در آب.

حلالیت غیر مفید مثل آلودگی آب و بالا و انحلال آشنا شده ایم. انحلال گرماده که غالباً به محیط اطراف خود گرما می دهد انحلال گرماگیر که غالباً از محیط اطراف خود گرما می گیرد. و کتاب در مورد آلودگی شیمیایی صحبت کرده است. آلودگی شیمیایی به دلیل حضور یون های آلوده کننده که از طریق پساب کارخانه ها وارد رودخانه می شوند که این آلودگی یک حد مجازی دارد که از این حد مجازی بگذرد زندگی بشر و زندگی موجودات زنده را به خطر می اندازد.

یون های آلوده کننده عبارتند از :            +Pbx    سرب         +Cd2   کادیم               +Hg2 جیوه

ما در کتاب اول دبیرستان دو نوع سختی آب داریم.

سختی موقت سختی که ناشی از وجود کلسیم هیدروژن کربنات محلول در آب گویند.

و سختی دائم آبی که در آن مقدار زیادی یونهای +2Ca و +2Mg و –e2 وجود داشته باشد.

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 8:42  توسط تجربه کار  |